جامد بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

جامد: بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

برنامه قالیباف جهت مصادره رای احمدی‌نژاد ، کلیپ‌‌های جریان احمدی‌نژاد علیه قالیباف

بعد از حمله حامیان رئیسی و مؤتلفه به قالیباف، این بار نوبت به جریان احمدی نژاد رسیده هست؛ آنها مدعی هستند قالیباف چشم طمع به سبد رأی احمدی نژاد دوخته و..

ادامه مطلب