جامد بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

جامد: بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

مذاکره با دولت عراق جهت افزودن ٢ مرز تازه خسروی و دهلران جهت زائران / وزیر کشور

وزیر کشور اعلام کرد: ان‌شاءالله هم از مرزهای چذابه، شلمچه، مهران و هم از مرزهای خسروی و دهلران بتوانیم زائرانمان را عبور دهیم؛ دولت در این راستا آمادگی کام..

ادامه مطلب