جامد بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

جامد: بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

گت بلاگز اخبار پزشکی هنگام پیاده روی آدامس بجوید

ایسنا نوشت:در تحقیقات بسیاری تاثیرات جویدن آدامس هنگام استراحت جهت سلامتی مورد مطالعه قرار گرفته هست. هر چند گروهی از محققان ژاپنی به طور خاص تاثیرات آدامس جوی

هنگام پیاده روی آدامس بجوید

هنگام پیاده روی آدامس بجوید

عبارات مهم : آدامس

جویدن آدامس هنگام راه رفتن جهت سلامتی فوائدی به همراه دارد.

ایسنا نوشت:در تحقیقات بسیاری تاثیرات جویدن آدامس هنگام استراحت جهت سلامتی مورد مطالعه قرار گرفته هست. هر چند گروهی از محققان ژاپنی به طور خاص تاثیرات آدامس جویدن را هنگام ورزش کردن بررسی کردند.

یافته های بدست آمده نشان داد جویدن آدامس هنگام پیاده روی عملکرد جسمی و روان شناختی را بخصوص در مردان مسن و میانسال اصلاح می دهد.

هنگام پیاده روی آدامس بجوید

در این بررسی 46 زن و مرد 21 تا 69 ساله به صورت اتفاقی در دو گروه جداگانه جای گرفتند. از افراد گروه نخست درخواست شد جهت مدت 15 دقیقه با سرعت طبیعی پیاده روی کرده و همزمان آدامس بجوند. همچنین افراد گروه دوم بدون جویدن آدامس در همین مدت وقت پیاده روی کردند.

محققان ضربان قلب شرکت کنندگان در وقت استراحت و پیاده روی و مسافت راه رفته را اندازه گیری کردند. همچنین مجموع انرژی مصرفی هنگام پیاده روی محاسبه شد.

ایسنا نوشت:در تحقیقات بسیاری تاثیرات جویدن آدامس هنگام استراحت جهت سلامتی مورد مطالعه قرار گرفته هست. هر چند گروهی از محققان ژاپنی به طور خاص تاثیرات آدامس جوی

محققان دریافتند میانگین ضربان قلب هنگام پیاده روی در افراد گروه نخست بالاتر بوده هست. همچنین مردان مسن و میانسال در گروه نخست نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل تاثیرات مثبت بیشتری را دریافت کرده اند.

به گزارش مدیکال دیلی، محققان با بیان اینکه مورد نیاز است جهت تعیین مکانیزم این تاثیر گذاری تحقیقات بیشتری انجام شود اظهار داشتند: جویدن آدامس به انطباق ریتم قلب و ریتم لوکوموتور (دستگاه ماهیچه ای اسکلتی) کمک می کند. فرآیندی که در میان افراد مسن نسبت به جوان ترها زیاد دیده می شود.

واژه های کلیدی: آدامس | محققان | پیاده رو | پیاده روی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs