جامد بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

جامد: بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

گت بلاگز اخبار پزشکی طبقه‌بندی تازه آنتی‌بیوتیکی جهت مقابله با مقاومت دارویی

سازمان جهانی بهداشت (WHO) به منظور مقابله با مقاومت دارویی به ارائه طبقه‌بندی جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌ها پرداخت.

طبقه‌بندی تازه آنتی‌بیوتیکی جهت مقابله با مقاومت دارویی

طبقه بندی تازه آنتی بیوتیکی جهت مقابله با مقاومت دارویی

عبارات مهم : دارویی

سازمان جهانی بهداشت (WHO) به منظور مقابله با مقاومت دارویی به ارائه طبقه بندی جدیدی از آنتی بیوتیک ها پرداخت.

به گزارش ایسنا، طبق طبقه بندی تازه شرکت جهانی بهداشت داروهای نوع پنی سیلین در خط مقدم داروهای دفاعی قرار گرفته و تجویز داروهای دیگر در صورت ضرورت قطعی انجام می شود.

طبقه‌بندی تازه آنتی‌بیوتیکی جهت مقابله با مقاومت دارویی

در فهرست تازه داروهای مهم ۳۹ آنتی بیوتیک جهت ۲۱ سندرم مرسوم گنجانده می شود و در سه گروه طبقه بندی شده است اند.

در گروه اول داروهایی قرار می گیرند که امکان مقاومت کمتری دارند و به طور گسترده از آنها استفاده می شود مانند آموکسی سیلین. در گروه دوم داروهایی همچون “سیپروفلوکساسین” قرار دارند که اغلب جهت التهاب مثانه و گلودرد توصیه می شود هرچند چندان اثرگذار نیستند. در گروه سوم آنتی بیوتیک هایی همچون “کولیستین” قرار دارند که باید به عنوان آخرین گزینه تجویز شوند.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) به منظور مقابله با مقاومت دارویی به ارائه طبقه‌بندی جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌ها پرداخت.

همچنین در دسته بندی شرکت جهانی بهداشت استفاده از آنتی بیوتیک ها جهت سلامت حیوانات هم در نظر گرفته شده است است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، از دیگر تغییرات این لیست افزوده شدن دو داروی خوراکی سرطان و قرصی تازه جهت هپاتیت C است.

واژه های کلیدی: دارویی | مقابله | بهداشت | پنی سیلین | آنتی بیوتیک | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs