جامد بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

جامد: بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برنامه قالیباف جهت مصادره رای احمدی‌نژاد ، کلیپ‌‌های جریان احمدی‌نژاد علیه قالیباف

بعد از حمله حامیان رئیسی و مؤتلفه به قالیباف، این بار نوبت به جریان احمدی نژاد رسیده هست؛ آنها مدعی هستند قالیباف چشم طمع به سبد رأی احمدی نژاد دوخته و بازی ها

برنامه قالیباف جهت مصادره رای احمدی‌نژاد ، کلیپ‌‌های جریان احمدی‌نژاد علیه قالیباف

ویدئو های جریان احمدی نژاد علیه قالیباف /برنامه قالیباف جهت مصادره رای احمدی نژاد

عبارات مهم : ویدئو

بعد از حمله حامیان رئیسی و مؤتلفه به قالیباف، این بار نوبت به جریان احمدی نژاد رسیده هست؛ آنها مدعی هستند قالیباف چشم طمع به سبد رأی احمدی نژاد دوخته و بازی های انتخاباتی اش را هم بر همین اساس چیده است.

برنامه قالیباف جهت مصادره رای احمدی‌نژاد ، کلیپ‌‌های جریان احمدی‌نژاد علیه قالیباف

در کلیپی که به تازگی از سوی نزدیکان احمدی نژاد منتشر شده، قالیباف به عنوان فردی وقت طلب که از یک سو احمدی نژاد را تخریب می کند؛ ولی از سوی دیگر به دنبال جذب آرای بدنه حامیان احمدی نژاد است تصویر شده است هست. احمدی نژاد در آخرین فیلمی که از خودش و بقایی منتشر کرده، از اینکه در کشور فقط یک جا آزادی بی حد و مرز وجود دارد و آن هم علیه دولت قبل هست، شاکی است.

احمدی نژاد در این صحبت می گوید: «قاطعانه عرض می کنم از هیچ نامزدی حمایتی نمی کنم و نکرده ام». بعد هم می گوید همکارهای بنده را می برند در بعضی ستادها تبلیغ می کنند می گویند ببینید فلانی آمده، فلانی آمده، بعد خودش هم حمایت می کند. حامیان احمدی نژاد براساس همین سخنان، ویدئو دیگری ساخته اند؛ در این ویدئو ابتدا به بخشی از سخنان قالیباف در مناظره نخست اشاره می شود که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در آن سخنان از دولت قبل اعلام برائت می کند و می گوید خودش از منتقدان آن دولت بوده است.

بعد از حمله حامیان رئیسی و مؤتلفه به قالیباف، این بار نوبت به جریان احمدی نژاد رسیده هست؛ آنها مدعی هستند قالیباف چشم طمع به سبد رأی احمدی نژاد دوخته و بازی ها

بخش هایی از فایل صوتی سخنان قالیباف در نقد احمدی نژاد هم در این ویدئو آمده؛ آنجایی که قالیباف می گوید من ذره ای به احمدی نژاد اعتقاد ندارم، او را صادق نمی دانم و انقلابی هم نمی شناسمش. ادعای این ویدئو این است که کار قالیباف و رسانه های حامی اش به جای نقد، تخریب دولت قبل بوده هست؛ ولی حالا که نوبت گرفتن رأی هست، شاهد واکنش‌ها دیگری از قالیباف هستیم. سازندگان ویدئو جهت اثبات ادعای خود هم بخش هایی دیگر از سخنان قالیباف را پخش می کند که می گوید با وجود همه انتقادهایی که به دولت قبل وارد بود، کارهای خوبی هم در زمینه محرومیت زدایی انجام داد.

قالیباف دیروز در مناظره دوم نیز همین روش را ادامه داد و باز هم گفت علی رغم بعضی انتقادها به دولت قبل ولی آن دولت کارهای خوبی هم در زمینه توجه به محرومان انجام داد. در این ویدئو همچنین بخش هایی از سخنان قالیباف پخش می شود که از تیم توانمند و حرفه ای و جهادی اش جهت برعهده گرفتن مسئولیت اجرائی کشور سخن می گوید. بعد با کنایه گفته می شود خوب است قالیباف تیم توانمند و سیستم طراحی شده است ای را که مدعی آن هست، ابزار جلب رأی مردم قرار دهد و از اعتبار دیگران صرف نظر کند.

برنامه قالیباف جهت مصادره رای احمدی‌نژاد ، کلیپ‌‌های جریان احمدی‌نژاد علیه قالیباف

اخبار سیاسی – شرق

واژه های کلیدی: ویدئو | قالیباف | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs