جامد بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

جامد: بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

گت بلاگز اخبار بین الملل انتقام سخت اردوغان کلیدخورد!

در حاشیه کارها سختگیرانه مدیر جمهور ترکیه علیه کودتاچیان و مرتبطان آنها، سایت کگل این کارتون را با عنوان «مجازات فوت اردوغان» منتشر کرد.

انتقام سخت اردوغان کلیدخورد!

انتقام سخت اردوغان کلیدخورد!

عبارات مهم : اخبار

در حاشیه کارها سختگیرانه مدیر جمهور ترکیه علیه کودتاچیان و مرتبطان آنها، سایت کگل این کارتون را با عنوان «مجازات فوت اردوغان» منتشر کرد.

انتقام سخت اردوغان کلیدخورد!

اخبار بین الملل – خبر آنلاین

در حاشیه کارها سختگیرانه مدیر جمهور ترکیه علیه کودتاچیان و مرتبطان آنها، سایت کگل این کارتون را با عنوان «مجازات فوت اردوغان» منتشر کرد.

واژه های کلیدی: اخبار | انتقام | مجازات | آنلاین | کارتون | اردوغان | بین الملل | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs