جامد بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

جامد: بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هواشناسی ریسک در بورس

در حالی بیش از یک ماه از سال 96 را پشت‌سر می‌گذاریم که شاخص کل بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط یک روز با افت مواجه شده است هست. به این ترتیب، بازدهی بازار سه

هواشناسی ریسک در بورس

هواشناسی ریسک در بورس

عبارات مهم : بازار

در حالی بیش از یک ماه از سال 96 را پشت سر می گذاریم که شاخص کل بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط یک روز با افت مواجه شده است هست. به این ترتیب، بازدهی بازار سهام از ابتدای سال به مرز 3 درصد نزدیک شده است هست. بسیاری از کارشناسان هنوز عامل حمایتی بنیادی را جهت افزایش پرشتاب قیمت ها در بورس شناسایی نکرده اند و درنتیجه هیجان را چاشنی مهمی جهت رشدهای اخیر بازار سهام ارزیابی می کنند. توجه به این مساله باعث شد روز گذشته بعضی سهامداران با شناسایی سود اقدام به فروش کردند که تا حدودی نشان داد توجه به جنبه هیجانی رشدهای اخیر میان اهالی بازار نیز زیاد شده است است.

از سوی دیگر، طی اطلاعیه ای معاملات برخط نمادهای بازار پایه نیازمند اقرارنامه پذیرش ریسک از سوی سهامداران شد که بر کم کردن هیجانات اخیر بازار سهام اثرگذار بود. در این شرایط، اوضاع 325 شرکت بورسی از منظر نسبت قیمت به درآمد مورد بررسی قرار گرفته که به نوعی شاخص ریسک سهام موجود محسوب می شود. گرچه میانگین این نسبت در کل بازار حدود 7 مرتبه هست، ولی 221 شرکت وجود دارند که P/ E بالای 7 مرتبه دارند. تعدد شرکت ها با نسبت قیمت به درآمد بالاتر از میانگین کل بازار تاکید می کند عمده هیجانات معاملاتی میان شرکت های کوچک تر بازار سهام در جریان است.

با نگاهی به اوضاع 325 نماد حاضر در تابلوی معاملات بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران از منظر نسبت میانگین قیمت بر درآمد (P/ E) می توان دریافت در حال حاضر این نسبت در 221 نماد معاملاتی بالای 7 (متوسط P/ E بازار در شرایط کنونی) هست. موضوعی که حکایت از زیاد کردن انتظارات سهامداران دارد. انتظاراتی که موجب شده است سهامداران امید بیشتری نسبت به رشد سودآوری شرکت ها داشته باشند. P/ E اوج جهت نمادهای حاضر در بازار سهام نشانی از ریسک بالای این شرکت ها دارد. گزارش فعلی بر اساس آخرین قیمت ها و سودآوری شرکت ها در آخر فروردین تهیه شده است است.

هواشناسی ریسک در بورس

نسبت قیمت به درآمد (P/ E) یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر قیمت گذاری سهام شرکت های فعال بازار سهام به شمار می رود که بیانگر بازده مورد انتظار از خرید سهام شرکت هست. این نسبت که به عنوان حلقه واصله میان قیمت و سود هر سهم به شمار می رود، یکی از متغیرهایی است که همواره مورد توجه سهامداران قرار دارد. در واقع، هرچند در بخش مهمی از شرکت های بزرگ نسبت مزبور پایین هست؛ ولی در تعداد زیادی از نمادها، رشد قیمت ها (صورت کسر) سریع تر از رشد سودآوری (مخرج کسر) بوده هست. موضوعی که تاکید می کند سهامداران همچنان نسبت به آینده سودآوری شرکت ها و اصلاح فضای اقتصادی امیدوارند. به عبارت دقیق تر، خریدارانی که در قیمت های کنونی وارد این سهام شده است اند امیدوارند در آینده، رشد سودآوری شرکت های موجود در سبد سرمایه گذاری ارزش موجب تعدیل نسبت P/ E شود.این سهامداران باید جهت خرید دید بلندمدت داشته و از خریدهای هیجانی جلوگیری کنند تا به تدریج نسبت مزبور متناسب با انتظارات تعدیل شود.

ولی نادی قمی، تحلیلگر بازار سهام در این خصوص می گوید: در شرایط فعلی اقتصاد یکی از اولویت های مهم سیاست های اقتصاد، مهار منطقی سود بانکی و هماهنگ کردن آن با توجه به قیمت تورم هست. نقدینگی قابل توجه ساکن که تاکنون به مدد قیمت سود سپرده های بانکی اوج در حالت سکون به سر می برد، باید از طریق سیاست های جدیدی (به غیر از پیشنهاد قیمت سود بانکی بالا)، از طریق واسطه های مالی وارد فعالیت های تولیدی و کارآفرینانه شود. به نظر می رسد این عنوان مورد توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه قرار گرفته هست. آنها انتظار دارند کم کردن سود بانکی منجر به زیاد کردن P/ E بازار سهام شود.

در حالی بیش از یک ماه از سال 96 را پشت‌سر می‌گذاریم که شاخص کل بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط یک روز با افت مواجه شده است هست. به این ترتیب، بازدهی بازار سه

با توجه به زیاد کردن میانگین بازدهی ماهانه بازار سهام طی حدود چهار سال اخیر و همزمان کم کردن ریسک آن، زیاد کردن نسبت P/ E بازار به نظر منطقی هست. نتیجه های تحقیقات تجربی در بازارهای پیشرفته بین المللی نشان می دهد که هر یک درصد زیاد کردن در نوسان پذیری بازار سهام، بیش از یک واحد از میانگین P/ E بازار سهام را کم کردن می دهد. همچنین اوج بودن میانگین بازده سهام یک شرکت یا یک صنعت در بلند مدت موجب اوج بودن P/ E آن شرکت یا صنعت می شود. در مجموع به نظر می رسد بازار سهام سیگنال هایی مبنی بر استمرار سیاست های اقتصادی فعلی حاکم، در اولویت قرار گرفتن حل پرسشها بانکی، کم کردن سود سپرده ها و عدم پرسشها جدی در روابط بین المللی دریافت کرده است که موجب شده است است به بسیاری از صنایع خوش بین شده است و میانگین P/ E بازار زیاد کردن یابد.

سهام بورسی از منظر P/ E

براساس آخرین قیمت های موجود جهت سهام در آخر فروردین 96، بیشترین نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) مربوط به یکی از شرکت های فعال در گروه مواد و محصولات دارويي هست. به طوری که سهام شرکت داروسازي داملران رازك با برآورد سود 5 ریالی نسبت قیمت به درآمد 1177 مرتبه ای را به خود تخصیص داده شده است داده تا از این منظر جایگاه اول بیشترین P/ E را در اختیار خود داشته باشد. رتبه دوم نیز به سهام گروه كارخانجات كاشي و سراميك حافظ متعلق است و نسبت P/ E آن با سود آینده نگری شده است 4ریالی جهت سال مالی 96 رقم 5/ 872 مرتبه هست. بعد از آن سهام سایپا شیشه با نسبت 5/ 808 مرتبه ای بیشترین رقم P/ E را از آن خود کرده هست. در مجموع در حال حاضر تعداد 22 نماد با نسبت قیمت بر درآمد بالای 100 واحد در تابلوی بورس مورد معامله قرار می گیرند و 130 نماد با نسبت P/ E دو رقمی و بالاتر از 10 واحد در بازار سهام وجود دارند. همچنین طبق آمارهای موجود، بیش از 149 نماد معاملاتی در بازار دارای P/ E مثبت و زیر 10 واحد هستند.

هواشناسی ریسک در بورس

نگاهی به اوضاع صنایع مهم بورسی

براساس آخرین قیمت های موجود جهت سهام در آخر فروردین 96، بیشترین نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) مربوط به صنعت منسوجات هست. بر این اساس گروه منسوجات با دو نماد «نبروج» و «نمرینو» با نسبت قیمت بر درآمد 4/ 73 در صدر دیگر صنایع بورسی قرار گرفته هست. رتبه دوم بالاترین P/ E در میان صنایع بورسی نیز به میزان 7/ 63 واحد به گروه «دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش» با تک نماد «وملی» تخصیص داده شده است پیدا کرده هست. در ادامه نگاهی کلی به اوضاع بااهمیت ترین صنایع بورسی از منظر نسبت قیمت بر درآمد می اندازیم.

خاکستری های بورس: گروه سیمان، آهک و گچ 32 شرکت را در خود جای داده هست. ارزش این گروه 71 هزار و 146 میلیارد ریال است و 2 درصد از بازار را در اختیار گرفته هست. سیمان فارس و خوزستان بزرگ ترین شرکت حاضر در این گروه است که با دارا بودن 19 درصد از ارزش بازار گروه بیشترین ارزش بازاری گروه سیمان، آهک و گچ یعنی 8هزار و 983 میلیارد ریال را از آن خود کرده هست. از میان 32 شرکت حاضر در گروه سیمان، آهک و گچ، دو شرکت در گزارش منتهی به 30 فروردین امسال خود زیان شناسایی کرده اند که مشمول بر سیمان کردستان و سیمان شرق می شود. در برابر سیمان قائن به ازای هر سهم خود بیشترین میزان سود را آینده نگری کرده هست. همچنین 17 شرکت حاضر در این گروه نسبت قیمت به درآمد دو رقمی داشته اند که بیشترین میزان P/ E به میزان 140 واحد به شرکت سیمان ایلام تخصیص داده شده است دارد.

در حالی بیش از یک ماه از سال 96 را پشت‌سر می‌گذاریم که شاخص کل بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط یک روز با افت مواجه شده است هست. به این ترتیب، بازدهی بازار سه

خودرویی ها: گروه ماشین و ساخت قطعات یکی دیگر از گروه های بزرگ و فعال بازار سهام است که در بعضی مقاطع، در جهت گیری و حرکت بازار نقشی مهم و بسیار تاثیر گذار دارد. ارزش این گروه حدو 188 هزار میلیارد ریال است و بیش از 5 درصد از بازار کل را در اختیار دارد. در مجموع از میان 30 شرکت حاضر در گروه «خودرو و ساخت قطعات» 3 شرکت در گزارش منتهی به 30 فروردین امسال زیان شناسایی کرده اند که به ترتیب مشمول بر کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل، صنعتی محورسازان کشور عزیزمان ایران ماشین و رینگ سازی مشهد می شود. 6 شرکت در این گروه نسبت قیمت به درآمد زیر ۱۰ داشته هست. در مجموع بالاترین P/ E این گروه را تولید محور ماشین با برآورد سود 4 ریالی، 731 مرتبه به خود تخصیص داده شده است داده است.

محصولات شیمیایی: در گروه محصولات شیمیایی 27 شرکت قرار گرفته اند و ارزش این گروه حدود 664 هزار میلیارد ریال هست. بزرگ ترین شرکت در این گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است که 25درصد گروه را در اختیار دارد و در مجموع نیز بیشترین ارزش بازار را به میزان 215 هزار میلیارد ریال در میان 325 شرکت موجود از آن خود کرده هست. بیشترین میزان P/ E این گروه نیز به شرکت لعابیران به میزان 8/ 85واحد تعلق گرفته هست. همچنین از میان 27 شرکت حاضر در گروه محصولات شیمیایی، 4 شرکت در گزارش منتهی به 30 فروردین 96 زیان شناسایی کرده اند که مشمول بر شیمیایی پارس پامچال، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، پتروشیمی فارابی و پلی اکریل کشور عزیزمان ایران می شود.

هواشناسی ریسک در بورس

مواد و محصولات دارویی: دارویی ها با دارا بودن 28 شرکت و در بازار سهام ایران، ارزشی برابر 141 هزار میلیارد ریال را به خود تخصیص داده شده است داده اند. شرکت دارویی برکت بزرگ ترین سهامدار این گروه بوده و 16 درصد از سهام گروه دارویی را از آن خود کرده است و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین نیز با ارزشی برابر 17 هزار میلیارد ریال بیشترین میزان ارزش بازار در گروه مواد و محصولات دارویی را به خود تخصیص داده شده است داده هست. در میان 28 شرکت حاضر در گروه مواد و محصولات دارویی، هیچ شرکتی در گزارش منتهی به 30 فروردین 96 خود زیان شناسایی نکرده و بیشترین میزان سود هر سهم نیز به داروسازی اسوه متعلق است که به ازای هر سهم خود 3347 ریال سود آینده نگری کرده هست. 6 شرکت حاضر در این گروه نسبت قیمت به درآمد دو رقمی داشته اند که بیشترین P/ E به میزان 1177واحد از آن شرکت داروسازی داملران رازک بوده و سرمايه گذاري دارويي تامين کمترین P/ E گروه را به میزان 3/ 5 واحد از آن خود کرده است.

برای دیدن تصویر واقعیکلیک کنید

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سیمان | دارویی | فروردین | محصولات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs