جامد بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

جامد: بازار برنامه ریزی هوشیار خرما صنعت

گت بلاگز اخبار اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بی‌کیفیتی بعضی مجموعه‌های مسکن مهر تذکر داده بود

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که در گزارش این کمیسیون راجع به مسکن مهر عنوان شده است بود پیمانکاران بعضی مجموعه‌ها دست دوم و سوم بوده و جهت اقتصادی

کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بی‌کیفیتی بعضی مجموعه‌های مسکن مهر تذکر داده بود

کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بی کیفیتی بعضی مجموعه های مسکن مهر تذکر داده بود

عبارات مهم : مجموعه

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که در گزارش این کمیسیون راجع به مسکن مهر عنوان شده است بود پیمانکاران بعضی مجموعه ها دست دوم و سوم بوده و جهت اقتصادی شدن فعالیتشان از کیفیت کاسته بودند.

داوود محمدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: البته الان واقعا جای این کار نیست که به عنوان مسکن مهر بپردازیم. به هر حال اتفاق زلزله اتفاق افتاده و باید تلاش کنیم آثار و تبعات آن را کم کردن دهیم و جهت التیام مردم آسیب دیده اقدام کنیم. اینکه بخواهیم از این عنوان به صورت ابزاری استفاده کنیم و نگاه سیاسی داشته باشیم، در این شرایط منصفانه نیست.

کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بی‌کیفیتی بعضی مجموعه‌های مسکن مهر تذکر داده بود

وی افزود: در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد مسکن مهر یکی از نقاط ضعفی که در بعضی مجموعه ها وجود داشت این بود که پیمانکاران بعضا دست دوم و سوم بودند و جهت اینکه کارشان اقتصادی شود از کیفیت کاسته بودند. این عنوان در گزارش آمده بود و ما آن را متذکر شده است بودیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس در عین حال تاکید کرد: ما در این گزارش هم معایب و هم محاسن مسکن مهر را عنوان کردیم و باید به مجموع این موارد پرداخته شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که در گزارش این کمیسیون راجع به مسکن مهر عنوان شده است بود پیمانکاران بعضی مجموعه‌ها دست دوم و سوم بوده و جهت اقتصادی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: بخش هایی از این گزارش به وزارت راه و بخش هایی به معاون اول مدیر جمهور ارجاع شد که کارگروهی جهت پیگیری عنوان تشکیل دهند و بعضی بخش ها هم به قوه قضائیه ارجاع شد که از سوی وزارت راه و معاون اول پاسخ هایی دریافت کردیم ولی کامل نبود.

واژه های کلیدی: مجموعه | کمیسیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs